Śluby

Narzeczeni mogą telefonicznie zarezerwować sobie termin ślubu tzn. dzień i godzinę. Narzeczeni zgłaszają się najpóźniej 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu, do parafii zamieszkania narzeczonego lub narzeczonej (wg własnego uznania) i tam proszą o przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa: tj. spisanie protokołu rozmów duszpastersko-kanonicznych, odbycia nauk przedślubnych, uczestnictwa w przynajmniej dwóch spotkaniach w Poradni Życia Małżeńskiego i uczestnictwa w Dniu Skupienia dla Narzeczonych. W przypadku, gdy narzeczeni mieszkają za granicą protokół można spisać w Polskiej Misji Katolickiej danego kraju, bądź w parafii do której uczęszczają narzeczeni. W krajach muzułmańskich, posiadających przedstawicielstwo Stolicy Apostolskiej (nuncjatura, delegatura apostolska) należy zorientować się w ww. przedstawicielstwach.

 

 


Dokumenty potrzebne przy spisywaniu protokołu: 

 

 • świadectwa chrztu narzeczonych (dokumenty ważne są przez 6 miesięcy) - proszę sprawdzić zbieżność danych z dowodem osobistym lub paszportem oraz czy jest wpisany Sakrament Bierzmowania! Jeśli nie ma tego wpisu to konieczne jest dostarczenie:
  • świadectwa bierzmowania narzeczonych (dokumenty ważne są przez 6 miesięcy);
 • zaświadczenie o uczestnictwie i ukończeniu: kursu przedmałżeńskiego czy nauk przedślubnych i spotkań w poradni rodzinnej oraz dnia skupienia dla narzeczonych (można donieść w późniejszym terminie po spisaniu protokołu przedślubnego);

 

 • dowody osobiste;

 

 • świadectwa ukończenia katechezy w zakresie szkoły ponadpodstawowej.


Kapłan spisujący protokół, po zakończeniu procedur wypisuje licencję na zawarcie Sakramentu małżeństwa poza parafią. Licencję należy wypisać na: „Parafię Rzymskokatolicką pw. Znalezienia Krzyża Świętego w WIŚLE Głębcach. W przypadku spisywania protokołu za granicą, dokumenty należy wysłać na: „Kuria Diecezjalna Bielsko-Żywiecka, ul. Żeromskiego 5 A, 43-300 Bielsko-Biała.

Jeśli młodzi pragną zawrzeć związek małżeński ze skutkami cywilnymi (tzw. ślub konkordatowy) należy z USC swojego miejsca zamieszkania pobrać dokument stwierdzający brak przeszkód ze strony prawa państwowego i cywilnego do zawarcia związku małżeńskiego w 3 egzemplarzach, który należy dostarczyć do kancelarii parafii. Dokument ten ważny jest 6 miesięcy, a zatem należy zwrócić uwagę, aby data ważności nie kończyła się w dniu ślubu, gdyż parafia musi mieć parę dni czasu na dostarczenie dokumentów do USC.

 

 


Inne informacje:

 

 • Na kilka dni przed ślubem narzeczeni zgłaszają się do Ks. Proboszcza w celu omówienia szczegółów liturgii i przebiegu ceremonii ślubnej.
 • Kwestię wystroju kościoła, kwiatów i oprawy muzycznej ustala się z Ks. Proboszczem.
 • W dniu ślubu około 15-20 minut przed uroczystością, świadkowie udają się do zakrystii kościoła w celu podpisanie dokumentów. Młoda Para przynosi zaświadczenia o odbytej spowiedzi przedmałżeńskiej, a świadkowie zobowiązani są do okazania dowodu tożsamości.
 • Prosimy, aby świadkowie i młodzi zaznaczyli swoim gościom, by nie sypać Młodej Pary ryżem. Jest to chleb dla większości świata, zwłaszcza krajów Azji i Afryki. Stąd w przypadku nadużyć w tej kwestii goście zostaną poproszeni o posprzątanie rozsypanego ryżu, a młodzi zobowiązani do złożenia jałmużny wynagradzającej za grzech marnotrawstwa. Prosimy także, aby nie rozsypywać nad Młodą Parą konfetti.
 • Zalecane jest, aby obsypać Młodą Parę banknotami :)

 

W razie jakichkolwiek pytań o szczegóły uroczystości, prosimy o kontakt telefoniczny.

menu

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Znalezienia Krzyża Świętego w Wiśle-Głębcach, siedziba: Wisła Głębce, Kopydło 103a.