-*--*---*--fioletowy-------------#440E62--------

Ogłoszenia duszpasterskie

 

 

 

Ogłoszenia duszpasterskie

29 marca 2020 r. – 5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

 

  1. Od godziny 13.00 rozpocznie się przypadająca na naszą parafię tzw. Wieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu. Proszę o zachowanie przepisu, że jednocześnie nie może w kościele przebywać więcej niż 5 osób. Adorację zakończymy przed Mszą wieczorną.
  2. Nadal obowiązuje dyspensa od niedzielnej Mszy świętej. Zgodnie ze wskazaniami księdza biskupa, we Mszy Świętej w niedziele i dni powszednie, oprócz księży i diakonów sprawujących liturgię, mogą uczestniczyć tylko osoby, które zamówiły intencję, jednak nie więcej niż 5 osób. W gablotkach i na stronie internetowej zamieszczone zostały wskazania na najbliższy czas, proszę o zapoznanie się z nimi.
  3. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. W czwartek, 2 kwietnia, przypada 15. rocznica śmierci papieża Jana Pawła II. Przez jego wstawiennictwo modlimy się za tych, którzy pracują na niwie Pańskiej i prosimy o dar nowych powołań. O godz. 17.00 Godzina Święta. W piątek oddajemy cześć NSPJ, o 9.00 Msza św. w intencji czcicieli NSPJ. W tym miesiącu nie będzie odwiedzin starszych i chorych parafian z posługą sakramentalną. W sobotę czcimy Niepokalane Serce NMP. W piątek i sobotę od godz. 17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu.
  4. Bardzo dziękuję za składanie ofiar na konto naszej parafii. Wszyscy przeżywamy niepokój związany z nasilającą się epidemią koronawirusa. Szczęśliwie, dla nas w Polsce, kościoły nie zostały zamknięte przez władze, a duszpasterze pozostali do dyspozycji wiernych. Każdy z nas na swój sposób odczuwa skutki ograniczeń i zaistniałej sytuacji. W związku z tym prosimy Wszystkich, którzy pozostali w domu, a także tych, którzy mogą i chcą się dzielić dobrem, o wsparcie materialne naszej parafii. Chodzi o pokrycie najbardziej aktualnych kosztów, związanych z płatnościami rachunków. Nasza parafia nadal prowadzi dzieła miłosierdzia zbierając ofiary min. na pomoc rodzinom syryjskim w ramach akcji „Rodzina rodzinie” i dla dzieci z uboższych rodzin, aby po powrocie do szkoły zapewnić im obiady.
  5. W związku ze zmianą czasu, w kościele na Wierchach, Msze świete w tygodniu odprawiane będą o godz. 19.00.
  6. Wszystkim dziękuję za wspólną modlitwę i życzę zdrowia oraz wytrwałości w postanowieniach Wielkopostnych.
menu

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Znalezienia Krzyża Świętego w Wiśle-Głębcach, siedziba: Wisła Głębce, Kopydło 103a.