Duszpasterze

Proboszcz
ks. dr Sławomir Zawada

 

(na życzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej, coś o proboszczu...):

 

Kapłan katolicki, duszpasterz, katecheta, teolog, dziennikarz.

Współtwórca i redaktor Radia Diecezjalnego „Anioł Beskidów".

Wieloletni (1997-2018) Duszpasterz Służby Liturgicznej diecezji Bielsko-Żywieckiej.

Wykładowca akademicki w Instytucie Teologicznym im. Św.  Jana Kantego i w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej.

Ojciec Duchowny studentów Instytutu Teologicznego w Bielsku-Białej.

Dyrektor Diecezjalnej Szkoły Organistowskiej – Szkoły Muzycznej II stopnia w Bielsku-Białej.

Przewodniczący Komisji Muzyki Kościelnej  Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

Sekretarz i Kapelan Biskupa Pomocniczego Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Notariusz Kurii Diecezjalnej i Sądu Biskupiego w Bielsku-Białej.

Obecnie: Proboszcz parafii Znalezienia Krzyża Świętego w Wiśle, Wicedziekan Dekanu Wiślańskiego,

Członek Stowarzyszenia Moralistów Polskich oraz Polskiego Stowarzyszenia Muzyków Kościelnych,

Konsultor Komisji Służby Liturgicznej Konferencji Episkopatu Polski. 

Zwykły Ksiądz.

 


Księża Salezjanie


Rektor kościoła i przełożony wspólnoty (Dyrektor): 

 

ks. Mirosław Gajda SDB, objął  placówkę w 2022 r.


oraz

 

Ks. Zbigniew Wójcijk SDB i Ks. Zbigniew Lato SDB

menu

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Znalezienia Krzyża Świętego w Wiśle-Głębcach, siedziba: Wisła Głębce, Kopydło 103a.