-*--*---*--zielony-------------#0A783E--------

Ogłoszenia duszpasterskie

 

Ogłoszenia duszpasterskie

17 stycznia 2021 r. – 2 niedziela zwykła

 

  1. Jutro rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, który trwał będzie do 25 stycznia. W tym roku obchodzony będzie pod hasłem „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc” (por. J 15,5-9). Nabożeństwo ekumeniczne w naszym mieście odbędzie się w niedzielę 24 stycznia o godz. 16.00 w kościele ewangelickim w Wiśle Centrum.
  2. W piątek, 22 stycznia, zapraszam na kolejne czuwanie ze świętym Janem Pawłem II. Czuwanie rozpoczniemy o godz. 19.00 adoracją Najświętszego Sakramentu, o godz. 20.00 Msza św. w intencjach uczestników czuwania, o godz. 21.00 Apel Jasnogórski, a po nim medytacja Totus Tuus zakończona ok. godz. 21.37.
  3. Niedziela 24 stycznia 2021 r. będzie „Dniem solidarności z Chorwacją”. Podczas każdej Mszy świętej we wszystkich parafiach diecezji będziemy modlić się za poszkodowanych w trzęsieniach ziemi, które nawiedziły ten kraj, a przed wyjściem z kościoła przeprowadzimy zbiórkę do puszek na ten cel.
  4. Jednocześnie przyszła niedziela, zgodnie z decyzją Papieża Franciszka obchodzona będzie jako niedziela Słowa Bożego. Ma ona nas zachęcić do codziennego sięgania po Pismo święte.
  5. Składka dzisiejsza przeznaczona jest na cele parafialne. Za życzliwość, zrozumienie potrzeb i ofiarność, bardzo dziękuję. Dziękuję za wszystkie ofiary składane w kościele lub na konta parafialne, a także za ofiary kolędowe.
  6. Dziękuję za kilkanaście zamówionych za śp. Ks. Jana Mszy świętych popogrzebowych, szczególnie za kilka od Parafian i Róż Różańcowych. Terminy ich odprawienia zostaną podane w Biuletynie i ogłoszeniach.
  7. Wszystkim moim drogim parafianom i miłym gościom, dziękuję za wspólną modlitwę i życzę błogosławionej niedzieli i wszystkich dni nowego tygodnia.

 

 

 

 

 


menu

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Znalezienia Krzyża Świętego w Wiśle-Głębcach, siedziba: Wisła Głębce, Kopydło 103a.