Sakramenty Święte

Sakrament pokuty i pojednania

 

Pół godziny przed Mszą Świętą lub nabożeństwem,

w I czwartek miesiąca od 17.00 do 17.45

w I piątek miesiąca od 17.00 do 17.30

 


Chrzest

 

Termin chrztu św. jest ustalany indywidualnie z rodzicami dziecka.

 

Zgłoszenia chrztu należy dokonać w kancelarii parafialnej miesiąc przed planowanym terminem uroczystości.

W tym celu wymagany jest akt urodzenia dziecka.

Jeśli rodzice z dzieckiem mieszkają poza terenem naszej parafii, to również potrzebna jest zgoda na chrzest dziecka z parafii miejsca zamieszkania.

 

Rodzice naturalni i chrzestni powinni stosownie wcześniej wziąć udział w katechezie przygotowującej do chrztu św.

 

Rodzice chrzestni będący spoza naszej parafii proszeni są o dostarczenie od własnego Księdza Proboszcza

zaświadczenia potwierdzającego możliwość pełnienia godności chrzestnego(ej).

Dodatkowo chrzestni uczący się jeszcze w szkołach ponadpodstawowych zobowiązani są do przedstawienia opinii od katechety uczącego religii.

 

Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby religijne (wyznania katolickiego), bierzmowane, przystępujące do Sakramentów Świętych,

a jeśli są małżonkami, żyjące w sakramentalnym związku małżeńskim.

 

 


 

Roczki

 

Indywidualnie w terminie ustalonym przez rodziców

 


Śluby


Narzeczeni mogą telefonicznie zarezerwować sobie termin ślubu tzn. dzień i godzinę.

 

Narzeczeni zgłaszają się najpóźniej 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu

do parafii zamieszkania narzeczonego lub narzeczonej (wg własnego uznania)

i tam proszą o przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa:

- tj. spisanie protokołu rozmów duszpastersko-kanonicznych,

- odbycia nauk przedślubnych,

- uczestnictwa w przynajmniej dwóch spotkaniach w Poradni Życia Małżeńskiego,

- uczestnictwa w Dniu Skupienia dla Narzeczonych.

 

W przypadku, gdy narzeczeni mieszkają za granicą protokół można spisać w Polskiej Misji Katolickiej danego kraju,

bądź w parafii do której uczęszczają narzeczeni.

 

W krajach muzułmańskich, posiadających przedstawicielstwo Stolicy Apostolskiej (nuncjatura, delegatura apostolska),

należy zorientować się w ww. przedstawicielstwach.

 

 


 

Odwiedziny chorych

 

Pierwszy piątek miesiąca od godz. 10.00

menu

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Znalezienia Krzyża Świętego w Wiśle-Głębcach, siedziba: Wisła Głębce, Kopydło 103a.