Sakramenty Święte

Sakrament pokuty

 

Pół godziny przed Mszą Świętą lub nabożeństwem,

w I czwartek miesiąca od 17.00 do 17.50

w I piątek miesiąca od 17.00 do 17.30

 


Chrzest

 

II niedziela miesiąca godz. 12.00

 


 

Roczki

 

Indywidualnie w terminie ustalonym przez rodziców

 


Śluby


Narzeczeni mogą telefonicznie zarezerwować sobie termin ślubu tzn. dzień i godzinę.

 

Narzeczeni zgłaszają się najpóźniej 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu, do parafii zamieszkania narzeczonego lub narzeczonej (wg własnego uznania) i tam proszą o przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa:

- tj. spisanie protokołu rozmów duszpastersko-kanonicznych,

- odbycia nauk przedślubnych,

- uczestnictwa w przynajmniej dwóch spotkaniach w Poradni Życia Małżeńskiego,

- uczestnictwa w Dniu Skupienia dla Narzeczonych.

 

W przypadku, gdy narzeczeni mieszkają za granicą protokół można spisać w Polskiej Misji Katolickiej danego kraju,

bądź w parafii do której uczęszczają narzeczeni.

 

W krajach muzułmańskich, posiadających przedstawicielstwo Stolicy Apostolskiej (nuncjatura, delegatura apostolska),

należy zorientować się w ww. przedstawicielstwach.

 

 


 

Odwiedziny chorych

 

Pierwszy piątek miesiąca od godz. 10.00

menu

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Znalezienia Krzyża Świętego w Wiśle-Głębcach, siedziba: Wisła Głębce, Kopydło 103a.