ROK ŚW. JÓZEFA

Wykaz odpustów zupełnych w Roku Świętego Józefa

8.12.2020 – 8.12.2021

 

Odpust zupełny można uzyskać spełniając:

 

 

uczynek główny

uczynki dodatkowe

1.

Półgodzinne rozważanie modlitwy „Ojcze nasz”.

1. Stan łaski uświecającej lub spowiedź sakramentalna;

2. Przyjęcie Komunii św.;

3. Modlitwa w intencjach Ojca Świętego, np.: „Ojcze nasz" lub „Pod Twoją obronę", lub „Wierzę w Boga”;

4. Brak przywiązania do grzechu, nawet powszedniego.


2.

Udział w dniu skupienia z rozważaniami poświęconymi św. Józefowi.

1. Stan łaski uświecającej lub spowiedź sakramentalna;

2. Przyjęcie Komunii św.;

3. Modlitwa w intencjach Ojca Świętego, np.: „Ojcze nasz" lub „Pod Twoją obronę", lub „Wierzę w Boga”;

4. Brak przywiązania do grzechu, nawet powszedniego.


3.

Spełnienie jednego z uczynków miłosierdzia co do ciała lub duszy.

1. Stan łaski uświecającej lub spowiedź sakramentalna;

2. Przyjęcie Komunii św.;

3. Modlitwa w intencjach Ojca Świętego, np.: „Ojcze nasz" lub „Pod Twoją obronę", lub „Wierzę w Boga”;

4. Brak przywiązania do grzechu, nawet powszedniego.


4.

Odmówienie różańca w domu z rodziną lub pomiędzy narzeczonymi.

1. Stan łaski uświecającej lub spowiedź sakramentalna;

2. Przyjęcie Komunii św.;

3. Modlitwa w intencjach Ojca Świętego, np.: „Ojcze nasz" lub „Pod Twoją obronę", lub „Wierzę w Boga”;

4. Brak przywiązania do grzechu, nawet powszedniego.


5.

Powierzenie swojej codziennej działalności (np. wykonywanej pracy) św. Józefowi.

 

1. Stan łaski uświecającej lub spowiedź sakramentalna;

2. Przyjęcie Komunii św.;

3. Modlitwa w intencjach Ojca Świętego, np.: „Ojcze nasz" lub „Pod Twoją obronę", lub „Wierzę w Boga”;

4. Brak przywiązania do grzechu, nawet powszedniego.


6.

Modlitwa za wstawiennictwem św. Józefa za poszukujących pracy oraz w intencji, by praca wszystkich ludzi była bardziej godna.

1. Stan łaski uświecającej lub spowiedź sakramentalna;

2. Przyjęcie Komunii św.;

3. Modlitwa w intencjach Ojca Świętego, np.: „Ojcze nasz" lub „Pod Twoją obronę", lub „Wierzę w Boga”;

4. Brak przywiązania do grzechu, nawet powszedniego.


7.

Litania do św. Józefa lub inna modlitwa w intencji Kościoła prześladowanego oraz w intencji wszystkich prześladowanych chrześcijan.

1. Stan łaski uświecającej lub spowiedź sakramentalna;

2. Przyjęcie Komunii św.;

3. Modlitwa w intencjach Ojca Świętego, np.: „Ojcze nasz" lub „Pod Twoją obronę", lub „Wierzę w Boga”;

4. Brak przywiązania do grzechu, nawet powszedniego.


8.

Dowolna modlitwa do św.

Józefa odmówiona w dniach: 19 marca;

1 maja;

Święto Świętej Rodziny (27.12.2020);

19-go dnia każdego miesiąca;

w każda Środę roku.

1. Stan łaski uświecającej lub spowiedź sakramentalna;

2. Przyjęcie Komunii św.;

3. Modlitwa w intencjach Ojca Świętego, np.: „Ojcze nasz" lub „Pod Twoją obronę", lub „Wierzę w Boga”;

4. Brak przywiązania do grzechu, nawet powszedniego.


9.

W sytuacji osób starszych, chorych, konających oraz pozostających w domu z uzasadnionych powodów:

Modlitwa do św. Józefa pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej Śmierci (np. Litania do św. Józefa).

1. Brak przywiązania do grzechu, nawet powszedniego;

2. Intencja w sercu, że gdy tylko będzie możliwe przystąpią do spowiedzi i Komunii św.;

3. Modlitwa w intencjach Ojca Świętego, np. „Ojcze nasz " lub „Pod Twoją obronę ", lub „Wierzę w Boga";

4. Ofiarowanie Bogu boleści i niedogodności własnego życia.


 

Uwaga:

Odpust zupełny można uzyskać raz dziennie.

menu

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Znalezienia Krzyża Świętego w Wiśle-Głębcach, siedziba: Wisła Głębce, Kopydło 103a.