-*--*---*--zielony-------------#0A783E--------

Pogrzeb księdza Jana Froelicha

Dziękuję za kilkanaście zamówionych za śp. Ks. Jana Mszy świętych popogrzebowych,

szczególnie za kilka od Parafian, Służby liturgicznej i Róż Różańcowych.

Terminy ich odprawienia zostaną podane w Biuletynie i ogłoszeniach.

 

Prosimy o modlitwę w intencji zmarłego ks. Jana.

 

„Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie,

a światłość wiekuista niechaj mu świeci.

Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.”

menu

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Znalezienia Krzyża Świętego w Wiśle-Głębcach, siedziba: Wisła Głębce, Kopydło 103a.